Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO,

KLASY I NA ROK SZKOLNY 2021/22


Komisja rekrutacyjna ds. przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 w składzie:
1) mgr Anna Bukowska - przewodnicząca komisji
2) mgr Małgorzata Trąbka - członek komisji
3) mgr Monik Godawa - członek komisji
w dniu 07.04.2021 r., o godz. 9:00 poda do publicznej wiadomości listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Zachełmnej na rok szkolny 2021/2022.

Lista wywieszona będzie na drzwiach głównych szkoły.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych składają w szkole „Oświadczenie woli przyjęcia” kandydata do oddziału przedszkolnego w SP Zachełmna w formie pisemnego oświadczenia w terminie od 08.04.2021 r. – 15.04.2021 r.
Druk „Oświadczenie woli” można pobrać w szkole lub klikając w link =>


***


Składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym odbywać się będzie w terminach ustalonych w Zarządzeniu Wójta Gminy Budzów:
Zarządzenie Wójta Gminy Budzów w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym=>


Dokumenty należy składać u dyrektora w godzinach pracy szkoły.


***


Wnioski i inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji są dostępne poniżej:

Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekturacyjnym =>

Regulamin rekrutacji =>

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego =>

Deklaracje uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego =>

Oświadczenie woli zapisu dziecka do przedszkola =>

Oświadczenie o wielodzietności rodziny =>

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I =>