Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W NASZEJ SZKOLE

 1. Odblaskowa szkoła =>

 2. Sześciolatek w Małopolsce =>

 3. Szkoła promująca zdrowie =>

 4. Zdrowo jem, więcej wiem! =>

 5. Ćwiczyć każdy może =>

 6. Czysta Małopolska =>

 7. Cybernauci - Bądź bezpieczny w sieci

 8. Już pływam

 9. Owoce w szkole

 10. Mleko z klasą

 11. Matematyka innego wymiaru

 12. Lepsza Szkoła

 13. Indywidualizacja procesu nauczania i wychow. uczniów kl.I–III

 14. Sześciolatek w szkole

 15. Odblaskowa szkoła - I edycja w naszej szkole=>

Cybernauci - Bądź bezpieczny w sieciCybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci jest skierowany do osób pracujących w szkołach, uczniów i uczennic oraz ich rodziców i opiekunów. Jego celem jest podniesienie kompetencji wszystkich wymienionych grup w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Czytaj więcej o "Cybernauci"


Już pływam


Program „Już pływam” został opracowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego.
Projekt ma na celu mądre i aktywne zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom po zakończeniu zajęć lekcyjnych, daje każdemu uczniowi szkoły podstawowej szansę zdobycia umiejętności pływackich. W naszej szkole w ramach tego projektu odbędzie się 8 wyjazdów na basen.

Czytaj więcej o "Już pływam"


Owoce w szkole

Program „Owoce w szkole” skierowany jest do uczniów klas I – III szkół podstawowych.
Celem programu „Owoce w szkole” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Czytaj więcej o "Owoce w szkole"

Mleko z klasą

Program "Mleko z klasa" to wspólna inicjatywa polskich producentów mleka oraz firmy Tetra Pak, majaca na celu stworzenie zdrowego nawyku codziennego picia mleka przez dzieci w Polsce. Inicjatywa "Mleko z klasa" jest oparta na programie dopłat unijnych do mleka szkolnego, za który odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego, wykracza jednak poza jego ramy pod wzgledem zakresu działań.
Zadaniem programu "Mleko z klasa" jest zachecenie dzieci do picia mleka poprzez zabawe i szereg aktywnosci edukacyjnych, są to m.in. konkursy dla dzieci oraz szkół, programy edukacyjne oraz działania skierowane do mediów.

Czytaj więcej o "Mleko z klasą"

Matematyka innego wymiaru

      Celem głównym Projektu jest poprawa wizerunku matematyki i zwiększenie zainteresowania uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich kontynuacją kształcenia na kierunkach ścisłych i pokrewnych, gdzie kluczowym przedmiotem jest matematyka poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego programu nauczania.

Czytaj więcej o "Matematyka Innego Wymiaru"

Lepsza Szkoła

      Programy LEPSZEJ SZKOŁY od 2002 roku pomagają w weryfikacji wiedzy uczniów, badaniu efektywności nauczania oraz w przygotowaniach do egzaminów zewnętrznych. Dotychczasowe edycje LEPSZEJ SZKOŁY zgromadziły prawie 80 tysięcy nauczycieli i 6 milionów uczniów.

Czytaj więcej o "Lepsza Szkoła"

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III

Realizacja tego projektu ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I – III szkoły podstawowej (w tym sześciolatkom) bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi i rozwojowymi.

W naszej szkole w ramach projektu unijnego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pn. „Mosty do wiedzy – wyrównywanie szans edukacyjnych w Gminie Budzów” prowadzone są następujące zajęcia:

 • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożone dysleksją – mgr Anna Bukowska
 • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - mgr Marta Zaręba
 • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych- mgr Jadwiga Klimowska
 • Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów- mgr Magdalena Konderak
Czytaj więcej o "Indywidualizacji procesu nauczania i wychowania"

Sześciolatek w szkole

Czytaj więcej - Sześciolatek w szkole - strona MEN"

Czytaj więcej - Sześciolatek w szkole - strona ORE"

Strona utworzona przez Ośrodek Rozwoju Edukacji poświęcona jest sześciolatkowi. Zawiera artykuły, opinie ekspertów, przykłady praktyk z innych krajów, przytaczane są najczęstsze wątpliwości rodziców wraz z odpowiedziami oraz umożliwia zadawanie pytań poprzez formularz kontaktowy.