Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

Samorząd Uczniowski

Opiekun: mgr Maciej Maciejowski


Szkolne Koło PCK

Opiekun: mgr Grażyna Bukowska

Szkolne Koło PCK skupia uczniów klas IV-VIII. Celem jego działalności jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:
 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka;
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;
 • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży;
 • przygotowanie uczniów do dalszej działalności w PCK.


Szkolne Kasy Oszczędności SKO

Opiekun: mgr Anna Rozum

Szkolna Kasa Oszczędności działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Suchej Beskidzkiej. W SKO mogą oszczędzać wszyscy chętni uczniowie.
Zasadniczymi celami prowadzenia SKO są:
 • wdrażanie uczniów do świadomego oszczędzania, systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów oraz celowego ich wykorzystania,
 • popularyzowanie wiedzy ekonomicznej,
 • wyzwalanie przedsiębiorczości,
 • prowadzenie działalności społecznej – przeprowadzanie akcji charytatywnych i ekologicznych,
 • organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach organizowanych przez Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej,
 • udział w projekcie TalentowiSKO Banków Spółdzielczych.Kółka zainteresowań i zajęcia dodatkowe

 • Zajęcia świetlicowe - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 7.45 - 8.45
 • Gry i zabawy - środa 12:45
 • Kółko artystyczne - poniedziałek 8.55
 • Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - piątek
 • Kółko bilogiczno-chemiczne - wtorek 13:40
 • Kółko matematyczne - poniedziałek, piątek 13.40
 • Kółko przyrodnicze - czwartek 12.45
 • Kółko języka angielskiego - środa 12.45
 • Zajęcia logopedyczne - czwartek 12.45