Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

Samorząd Uczniowski

Szkolne Koło PCK

Opiekun: mgr Karolina Kachnic

Szkolne Koło PCK skupia uczniów klas IV-VIII. Celem jego działalności jest aktywizacja środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym. Cel ten jest realizowany przez następujące zadania:
 • promowanie idei humanitaryzmu i bezinteresownej pracy na rzecz drugiego człowieka;
 • działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie pierwszej pomocy i profilaktyki przedwypadkowej i zdrowotnej;
 • promowanie zdrowego stylu życia;
 • kształtowanie postaw brania odpowiedzialności za najbliższe otoczenie;
 • stwarzanie dogodnych warunków do rozwijania umiejętności i samorealizacji dzieci i młodzieży;
 • przygotowanie uczniów do dalszej działalności w PCK.


Szkolne Kasy Oszczędności SKO

Opiekunowie: mgr Anna Rozum

Szkolne Kasy Oszczędności to największy i najstarszy w Polsce program praktycznej edukacji finansowej skierowany do uczniów szkół podstawowych.

Cele SKO:
 • Praktyczna nauka zarządzania finansami osobistymi.
 • Przekazanie wiedzy na temat oszczędzania i roli pieniądza we współczesnym świecie.
 • Propagowanie idei oszczędzania.
 • Wzmocnienie postaw przedsiębiorczych.Kółka zainteresowań i zajęcia dodatkowe

 • Zajęcia świetlicowe - poniedziałek godz. 12.45, wtorek godz. 12.45, środa 11.50, czwartek godz. 12.45, piatek 11.50