Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

W Szkole Podstawowej w Zachełmnej prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych użytkowników szkoły oraz ochrony mienia.

Monitoring obejmuje:
1) wewnątrz szkoły - korytarze, klatkę schodową,
2) na zewnątrz budynku- wszystkie wejścia do szkoły, plac zabaw i ogród szkolny, boisko szkolne.

Więcej informacji można uzyskać : tel. 338740020, spzachelmna@interia.pl