Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

***

Pismo Sanepidu w Suchej Beskidzkiej w sprawie kwarantanny dzieci i młodzieży w związku z koronawirusem SARS-CoV-2.

Szanowni Państwo
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej otrzymuje sygnały o wykorzystywaniu czasu wolnego od zajęć na spotkania towarzyskie dzieci i młodzieży (zabawy na placach zabaw, wędrówki w grupach po osiedlach, po lokalach i sklepach, zakupy), w których niestety biorą udział również rodzice umawiając się nawzajem. Uprzejmie proszę o ponowne poinformowanie rodziców dostępnymi kanałami, że powyższe zachowania są bardzo nieodpowiedzialne, sprzyjające rozszerzaniu się koronawirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19.

Z poważaniem
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej
dr inż. Janina Gołuszka

***


DRODZY UCZNIOWIE, SZANOWNI RODZICE!

***

=> Prosimy o zapoznanie sie z informacjami dot. koronawirusa opracowanymi przez GIS i zastosowanie się do znajdujących się tam wytycznych opracowanych przez WSSE - Kraków

***

Zalecenia GIS
 1. Często myj ręce Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

 2. Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie.

 3. Unikaj płatności gotówką, korzystaj z kart płatniczych Na powierzchni banknotów i monet mogą znajdować się wirusy i bakterie. W miarę możliwości unikaj płatności gotówką. Korzystaj z kart płatniczych i bankowości elektronicznej.

 4. Unikaj dotykania oczu, nosa i ust Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie.

 5. Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane.

 6. Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków.

 7. Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy Należy zachować co najmniej 1-1,5 metra odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę.

 8. Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

 9. Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa.

 10. Unikaj palenia tytoniu i spożywania alkoholu Wszelkie używki osłabiają odporność organizmu. Osoby palące papierosy lub pijące alkohol są bardziej podatne na zachorowanie. Badania naukowe wykazały, że palacze tytoniu są bardziej podatni na zakażenie koronawirusem.

 11. Pamiętaj o regularnej aktywności fizycznej Umiarkowana i systematyczna aktywność fizyczna pozytywnie wpływa na nasze zdrowie. Pamiętaj, aby ciągu tygodnia zaplanować czas na regularną aktywność fizyczną. Spacer z bliskim to idealna forma aktywności fizycznej, która pozwala zachować dobre zdrowie. Pamiętaj, że zalecenie wychodzenia z domu nie dotyczy osób objętych kwarantanną.

 12. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus.Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem.

***

W związku z zagrożeniem koronawirusem i zamknięciem placówek oświatowych w dniach 16.03 - 25.03.2020 r. ZABRANIA SIĘ korzystania z boiska szkolnego, placu zabaw, siłowni plenerowej przy OSP oraz biblioteki publicznej mieszczącej się w budynku szkoły.

***

Pamiętajcie, unikajcie kontaktów bezpośrednich, spotkań z kolegami i koleżankami, nie wychodźcie z domu bez istotnej potrzeby.

Wykorzystajcie czas wolny od nauki w szkole na pracę samokształceniową w domu. Nauczyciele codziennie będą z Wami korespondować za pomocą e-dziennika i e-maila. Sprawdzajcie na bieżąco wiadomości i wykonujcie polecenia nauczycieli oraz zadaną pracę domową.

***

Zgodnie z decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w całym kraju zostaje czasowo ograniczone.

Oznacza to, że w tym okresie nasze przedszkole i szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 i 13 marca br. nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie w razie konieczności działania opiekuńcze.

Od poniedziałku, 16 marca br. dzieci i uczniowie nie przychodzą do przedszkola i szkoły.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. Za pomocą dziennika elektronicznego, strony www.spzachelmna.pl przekazywane będą bieżące informacje dotyczące działalności szkoły i samodzielnej pracy uczniów w domu.

Rodzicu,
• ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
• zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
• jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
• przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
• rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
• śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,
• pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
• przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
• odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
• przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

***


W związku z rosnącą liczbą zakażeń w Europie koronawirusem zwracamy się z prośbą o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym częste mycie rąk wodą z mydłem, stosowanie odpowiednio zasad ochrony podczas kaszlu i kichania, unikania dotykania rękami oczu, nosa i ust.

Prosimy o nienaruszanie i przestrzeganie zapisu Statutu Szkoły i dopilnowanie, aby w zajęciach uczestniczyły tylko dzieci zdrowe.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami i wytycznymi Ministerstwa Zdrowia na stronie =>www.gov.pl/koronawirus oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie =>www.wsse.krakow.pl

Infolinia NFZ dot. koronawirusa 800 190 590