Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

ZAJĘCIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE


Od 25.05.2020 r. szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w oddziale przedszkolnym i klasach I-III dla dzieci rodziców pracujących. W tym celu zostały przygotowane procedury, z którymi należy się zapoznać oraz wypełnić i przekazać do dyrektora deklarację i oświadczenia za pośrednictwem wychowawców klas, jeżeli decydujecie się Państwo posłać dziecko do szkoły.


Oddział przedszkolny
=> Zasady funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zachełmnej w czasie epidemii koronawirusa COVID – 19.

=> Deklaracja o uczęszczaniu dziecka do SP w Zachełmnej w okresie epidemii koronawirusa COVID- 19

Klasy I- III
=> Procedura postępowania w czasie zajęć opiekuńczych z elementami zajęć dydaktycznych z uczniami kl. I-III w okresie epidemii koronawirusa COVID - 19

=> Deklaracja o uczestnictwie dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych klas I-III

KONSULTACJE dla kl. IV - VIII


Od 25.05.2020 r. dla uczniów klasy VIII, a od 01.06.2020 dla wszystkich uczniów pozostałych klas organizowane będą na terenie szkoły konsultacje. W tym celu zostały przygotowane procedury, z którymi należy się zapoznać oraz wypełnić i przekazać do dyrektora za pośrednictwem wychowawców klas deklarację i oświadczenia jeżeli decydujecie się Państwo posłać dziecko na konsultacje.


=> Procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w ramach organizowania konsulatcji dla klas IV-VIII

=> Deklaracja o uczestnictwie dziecka w konsultacjach klas IV-VIII