Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

Historia szkoły

I. Działalność Szkoły Podstawowej w Zachełmnej. -> czytaj więcej
1. Specyficzne nauczanie.
2. Szkoła jako kolebka kultury wsi

II. Zarys historyczny szkoły. -> czytaj więcej
1. Szkółka zimowa.
2. Pierwsza szkoła.
3. Nauczanie w okresie wojny i okupacji.
4. Budowa szkoły .

III. Szczególne wydarzenia w dziejach istnienia szkoły. -> czytaj więcej
1. Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte – likwidacja oddziałów, walka o szkołę.
2. Lata dziewięćdziesiąte – modernizacja szkoły
3. Obchody 90 – lecia istnienia szkoły
4. Obchody 100-lecia szkoły.
5. Na przełomie wieków.

Pragnęlibyśmy, aby ta monografia, sporządzona głównie na podstawie istniejących kronik szkolnych, przyczyniła się do utrwalenia pamięci o dziejach szkoły w Zachełmnej i o ludziach, którzy przysłużyli się do rozwoju szkolnictwa na wsi.

OPRACOWAŁY: KRYSTYNA STYPUŁA, JUSTYNA FURMAŃSKA