Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

Dyrektor Szkoły

mgr Krystyna Stypuła


Grono Pedagogiczne

mgr Katarzyna Dybaś - edukacja przedszkolna, plastyka
mgr Jadwiga Klimowska - edukacja wszesnoszkolna
mgr Anna Bukowska- edukacja wczesnoszkolna, religia
mgr Katarzyna Kwaśnica - edukacja wszesnoszkolna, historia

mgr Krystyna Stypuła - język polski
mgr Grażyna Bukowska - chemia
mgr Justyna Furmańska - język angielski, zajęcia logopedyczne
mgr Monika Godawa - język polski, doradztwo zawodowe, pedagog,
mgr Magdalena Konderak - wychowanie fizyczne, EDB
mgr Karolina Kachnic - przyroda, geografia, biologia
mgr Małgorzata Goryl - język niemiecki, WDŻ
mgr Renata Jurek - muzyka
mgr Anna Rozum - matematyka, zajęcia komputerowe
mgr inż. Jadwiga Sękacz - zajęcia techniczne, fizyka