Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

Dyrektor Szkoły

mgr Krystyna Stypuła


Grono Pedagogiczne

mgr Anna Bukowska- edukacja wczesnoszkolna, religia, fizyka
mgr Grażyna Bukowska - chemia, biologia
mgr Dorota Cholewa - plastyka, logopeda
mgr Anna Dobosz - historia
mgr Monika Godawa - język polski, doradztwo zawodowe, pedagog,
mgr Małgorzata Goryl - język niemiecki, wiedza o społeczeństwie, wychowanie do życia w rodzinie
mgr Magdalena Konderak - wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, zajęcia świetlicowe
mgr Paulina Krawczyk - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia świetlicowe
mgr Anna Liszka - technika
mgr Maciej Maciejowski - język angielski
mgr Rafał Pieronkiewicz - muzyka
mgr Anna Rozum - matematyka, informatyka
mgr Krystyna Stypuła - język polski, historia
mgr Natalia Wątroba - edukacja wczesnoszkolna, przyroda, geografia, zajęcia świetlicowe