Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej

Jak zmienić język w pakiecie Office365

=> Zobacz film instruktażowy

W-F online

W sytuacji prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w formie online ocenie podlegać będą następujące obszary: z zakresu wiedzy, umiejętności innych niż ruchowe, systematyczności (kontaktu z nauczycielem, terminowości w oddawaniu zadań, udziale w lekcji). => Zobacz

Konkursy plastyczne

Bardzo serdecznie zapraszamy chętne dzieci oraz rodziny do udziału w następujących konkursach plastycznych:

1. Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka zaprasza do udziału w II Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Z moich rodzinnych stron – zabytki zapomniane, warte ocalenia” :
• Celem konkursu jest wykonanie pracy płaskiej dowolną techniką w formacie A3 przedstawiającej zabytek z naszej miejscowości i dostarczenie do szkoły do 13 listopada 2020 r. (Uczniowie klas I-III do wychowawców, a klasy IV-VIII do p. Doroty Cholewy)
• Link do konkursu wraz z regulaminem:
=> Informacje o konkursie
=> Informacje o konkursie

2. Konkurs fotograficzny: „Zdjęcie roku powiatu suskiego”
• Celem konkursu jest znalezienie wyjątkowych zdjęć, które pokazują nasze codzienne życie i ważne wydarzenia, jakich jesteśmy świadkami, fotografii, które opowiadają jakąś małą lub dużą historię.
• Fotografie będą oceniane przez profesjonalne jury, w skład którego wejdą światowej sławy fotograficy, w dwóch kategoriach:
- WYDARZENIA I ŻYCIE CODZIENNE (np. koncerty, wydarzenia sportowe, uroczystości, fotografie ukazujące sceny z życia codziennego mieszkańców powiatu)
- PRZYRODA I DZIEDZICTWO KULTUROWE (krajobraz i zabytki)
• Każdy uczestnik może wysłać 4 zdjęcia.
• Termin wysłania zdjęć do opiekuna konkursu – p. Doroty Cholewy do dnia 30 października 2020 r. na adres mailowy dorotacholewa@interia.eu
=> Informacje o konkursie

3. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Odbicie duszy, zwierciadło serca – baśniowy portret w ramie zamknięty”
• Serdecznie zapraszamy uczniów wszystkich klas do udziału w eliminacjach do ogólnopolskiego konkursu plastycznego, który polega na wykonaniuportretu postaci z baśni lub legendy techniką dowolną w formacie A3. Praca musi mieć formę portretu Ma to być praca, może posiadać elementy wypukłe, ale bardzo trwale przymontowane do kartki.
• Termin dostarczania prac (klasy I-III do wychowawców, klasy IV – VIII do p. Doroty Cholewy) – do 16 października 2020 r.
=> Informacje o konkursie

4. XXVIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY„MIESZKAM W BESKIDACH”
• Jak co roku zapraszamy również do udziału w tymże konkursie.
• Tematyka prac powinna być związana z jak najszerzej rozumianym terminem Beskidy. Organizatorzy nie narzucają,jak i nie określają rodzajów stosowanych technik plastycznych pozostawiając w tym względzie pełną dowolność i swobodę twórczą.
• Dopuszcza się wszelkiego rodzaju formy wyrazu plastycznego, słownego /tzw.„malowanie słowem”/ oraz muzycznego.
• Rodzaje technik dotychczas stosowanych w konkursie; rysunek, szkic, akwarela, korzenioplastyka, rzeźba, makieta, malarstwo na szkle, bibułkarstwo, makrama, linoryt, fotografia, grafika komputerowa, filmy video, kolaż, poezja, relacje z wycieczek, opowiadania itd/
• Przyjmowanie prac konkursowych w szkole – do 11 grudnia 2020 r.
=> Informacje o konkursie

ARCYMISTRZ MNOŻENIA

Internetowy konkurs matematyczno-logiczny organizowany w ramach obchodów X Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
=> Informacje o konkursie

Kody dla uczestników konkursu:
ALFA kl. 4 i młodsi - ONWC
BETA kl. 5 i 6 - FXNP
GAMMA kl. 7 i 8 - TNSH

Programowanie - online

 • => OnlineGDB beta
 • => C++ shell

 • Mistrzostwa Polski w pracy z tekstem na komputerze

  => rejestracja i logowanie
  => regulamin konkursu

  Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

  => www.malopolska.edu.com.pl

  Programy do pobrania - programowanie

 • Pobierz program Python
 • Pobierz program Scratch
 • Wejdź na stronę www.scratch.mit.edu

 • Pobierz program Logomocja - wersja demo

 • Wejdź i pobierz program SGP Baltie 3
 • Zaloguj się na platformie konkursowej

 • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

 • Test szybkości pisania na klawiaturze

 • Linki do stron o tematyce matematycznej

 • WSiPnet.pl- edukacja wczesnoszkolna

 • www.pisupisu.pl

 • matzoo.pl

 • Naucz się tabliczki mnożenia

 • ZBIÓR INTERNETOWYCH GIER MATEMATYCZNYCH
 • Ćwicz język angielski

 • www.anglomaniacy.pl

 • www.gamestolearnenglish.com

 • www.bradleys-english-school.com

 • Stwórz swój własny komiks

 • Słownik
 • MY ENGLISH ADVENTURE -

  moja przygoda z językiem angielskim

  INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  Polub na facebooku

  => Sławni ludzie Wielkiej Brytanii - prezentacja

  Wychowanie fizyczne - zmiany

  Od 1 września 2015 r. wchodzą w życie przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843). Rozporządzenie to wprowadza:
  • obowiązek uwzględniania, przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej;

  • możliwość uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych.
  Wzór zaświadczenia lekarskiego dostępny jest w zakładce Dla rodziców.

  Karta rowerowa

  Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
  1. osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;
  2. wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych.

  Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
  1. teoretycznej;
  2. praktycznej.

  Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

  Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.

  Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

  Każdy uczeń przystępujący do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną oraz wypełniony „ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ”. Jest to druk MEN-VI/28, dostępny w szkole. Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu wydawana jest karta rowerowa.

  Uwaga:
  Arkusz zaliczeń należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć 1 aktualne zdjęcie, które na odwrotnej stronie należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.

  Przydatne linki

  Rzecznik Praw Dziecka

  Kuratorium Oświaty w Krakowie

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie


  www.matzoo.pl

  www.anglomaniacy.pl

  www.egzamer.pl

  sport.powiatsuski.pl

  Telefon zaufania => 800 12 12 12

  Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, zadzwoń pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12. Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego.