Szkoła Podstawowa


im. Juliusza Słowackiego w Zachełmnej


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

=> www.malopolska.edu.com.pl

FREYNMANKI

- Konkurs dla kreatywnych uczniów klas 4-7
=> Przeczytaj regulamin, zobacz zadania

Programy do pobrania - programowanie

 • Pobierz program Scratch
 • Wejdź na stronę www.scratch.mit.edu

 • Pobierz program Logomocja - wersja demo

 • Wejdź i pobierz program SGP Baltie 3
 • Zaloguj się na platformie konkursowej

 • Lightbot

 • Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr

 • Test szybkości pisania na klawiaturze

 • Linki do stron o tematyce matematycznej

 • WSiPnet.pl- edukacja wczesnoszkolna

 • www.pisupisu.pl

 • matzoo.pl

 • Naucz się tabliczki mnożenia

 • ZBIÓR INTERNETOWYCH GIER MATEMATYCZNYCH
 • Ćwicz język angielski

 • www.anglomaniacy.pl

 • www.gamestolearnenglish.com

 • www.bradleys-english-school.com

 • Stwórz swój własny komiks

 • Słownik
 • MY ENGLISH ADVENTURE -

  moja przygoda z językiem angielskim

  INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

  Polub na facebooku

  => Sławni ludzie Wielkiej Brytanii - prezentacja

  Wychowanie fizyczne - zmiany

  Od 1 września 2015 r. wchodzą w życie przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. poz. 843). Rozporządzenie to wprowadza:
  • obowiązek uwzględniania, przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wykonywanie ćwiczeń, także jego systematycznego udziału w zajęciach oraz aktywność w działaniach szkoły na rzecz kultury fizycznej;

  • możliwość uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego z ograniczeniem wykonywania niektórych, wskazanych przez lekarza ćwiczeń fizycznych.
  Wzór zaświadczenia lekarskiego dostępny jest w zakładce Dla rodziców.

  Karta rowerowa

  Kartę rowerową może uzyskać osoba, która:
  1. osiągnęła wymagany minimalny wiek - 10 lat;
  2. wykazała się niezbędnymi umiejętnościami odpowiednio podczas zajęć szkolnych.

  Egzamin na kartę rowerową składa się z dwóch części:
  1. teoretycznej;
  2. praktycznej.

  Egzamin teoretyczny dla uczniów szkół podstawowych uznaje się za pozytywny, jeżeli osoba zdająca uzyskała co najmniej 80% punktów możliwych do uzyskania.

  Dopiero po zaliczeniu części teoretycznej można przystąpić do części praktycznej egzaminu, który dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzany jest w miejscu wyznaczonym przez dyrektora szkoły, umożliwiającym sprawdzenie niezbędnych umiejętności praktycznych.

  Wynik części praktycznej będzie uznany za pozytywny, jeżeli osoba zdająca prawidłowo wykonała co najmniej 90% manewrów i nie stwarza zagrożenia dla ruchu drogowego.

  Każdy uczeń przystępujący do egzaminu musi mieć przy sobie legitymację szkolną oraz wypełniony „ARKUSZ ZALICZEŃ UCZNIA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O KARTĘ ROWEROWĄ”. Jest to druk MEN-VI/28, dostępny w szkole. Po uzyskaniu pozytywnego egzaminu wydawana jest karta rowerowa.

  Uwaga:
  Arkusz zaliczeń należy wypełnić drukowanymi literami i dołączyć 1 aktualne zdjęcie, które na odwrotnej stronie należy podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.

  Przydatne linki

  Rzecznik Praw Dziecka

  Kuratorium Oświaty w Krakowie

  Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie


  www.matzoo.pl

  www.anglomaniacy.pl

  www.egzamer.pl

  sport.powiatsuski.pl

  Telefon zaufania => 800 12 12 12

  Jeśli masz problem, z którym sobie nie radzisz i nie wiesz, do kogo zwrócić się o pomoc, zadzwoń pod numer Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 12 12 12. Na ten numer dodzwonisz się bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego.